Tom I

Rozdział 2. Fizyka atomowa

Niezwykły świat zjawisk atomowych jest niepodobny do świata makroskopowego znanego z życia codziennego. Mimo to potrafimy go zrozumieć i opisać, odwołując się do praw przyrody mającymi charakter uniwersalny, które odnoszą się do wszystkich zjawisk, bez względu na ich zakres i skalę wielkości.

Poznanie budowy atomu umożliwiło wytłumaczenie wszystkich własności chemicznych pierwiastków wraz z własnościami ujętymi w tablicy Mendelejewa. Fizyka atomu stworzyła teoretyczne podstawy chemii. Chemia teoretyczna stała się właściwie fizyką powłok elektronowych.

Dzięki poznaniu budowy atomów stało się możliwe dokładne zbadanie właściwości cieczy i ciał stałych jako olbrzymich skupisk atomów i cząsteczek. Doprowadziło to do powstania wielu wspaniałych wynalazków i stworzenia nowych dziedzin techniki atomowej o możliwościach, o jakich przedtem można było tylko marzyć. Umożliwiło to budowanie komputerów, telefonów komórkowych i wielu innych urządzeń elektronicznych. Poznanie własności optycznych atomów (tj. absorbcji, emisji światła) pozwoliło np. na skonstruowanie lasera, co spowodowało rozwój technik laserowych i optoelektroniki.