Tom II

Rozdział 4. Dynamika bryły sztywnej

Dotychczas opisywaliśmy ruch ciała w przypadkach, gdy mogliśmy nie uwzględniać rozmiarów tego ciała. Ciało takie traktowaliśmy jako punkt materialny. Obecnie rozszerzymy opis ruchu, uwzględniając rozmiary ciała. Jednakże w naszych rozważaniach ograniczymy się tylko do tzw. ciała sztywnego. Ciałem sztywnym lub bryłą sztywną nazywamy ciało, którego cząstki składowe zachowują względem siebie stałe odległości. Jest to pewna idealizacja ciał stałych występujących w naszym otoczeniu. Możemy ją stosować w opisie wielu zjawisk, gdy w odniesieniu do ciał stałych zaniedbujemy odkształcenia oraz ruchy drgające i inne ruchy atomów oraz cząsteczek.

Prawa ruchu opisane w tym rozdziale tłumaczą wiele zjawisk występujących w przyrodzie – w skali kosmicznej, makro- i mikroskopowej.

Na prawach ruchu bryły sztywnej jest oparta konstrukcja wielu urządzeń mechanicznych, takich jak żyroskopy, śmigła helikopterów i samolotów, koła zamachowe, kołowroty i inne.