Promieniowanie ciała doskonale czarnego

 

Mapa nieba

 

Rozkład prędkości cząsteczek - rozkład Maxwella

 

Ruch cząsteczki w polu magnetycznym

 

Rzut pionowy

 

Rzut poziomy

 

Rzut ukośny

 

Składanie drgań podłużnych - dudnienia

 

Składanie drgań poprzecznych - figury Lissajous