Tom I

2.1. Promieniowanie termiczne

Świat, który widzimy, jest kolorowy. Ale co to właściwie znaczy? Czym różni się światło białe od światła czerwonego czy niebieskiego? Przypomnijmy sobie, jaka jest natura światła białego, przepuszczając światło żarówki przez pryzmat.

Pryzmat rozszczepia światło na poszczególne barwy, którym odpowiadają różne długości fal. Gdy rozszczepione promienie padają na ekran, tworzy się na nim tak zwane widmo światła. Badając widmo, możemy stwierdzić, jakie długości fal emituje dane źródło.

Źródłem światła białego jest na przykład tradycyjna żarówka. Przez drucik w żarówce przepływa prąd, który rozgrzewa go do wysokiej temperatury i dlatego żarówka świeci. Od czego zależy barwa świecącego ciała?

Po podgrzaniu metalowego pręta np. nad palnikiem gazowym, do temperatury około 600 ° C , zauważymy, że zaczynie on świecić czerwonym światłem. Gdy temperatura pręta wzrasta, barwa światła zmienia się w pomarańczową, a potem – żółtą. Jednocześnie ze wzrostem temperatury pręt świeci coraz intensywniej – mówimy, że wzrasta natężenie promieniowania.

Wszystkie ciała mocno rozgrzane świecą. Jest to tak zwane promieniowanie termiczne. Okazuje się, że ciała o niskiej temperaturze, które nie świecą widzialnym światłem, również emitują promieniowanie, ale w zakresie fal dłuższych niż w przypadku światła widzialnego. Takie promieniowanie nazywamy promieniowaniem podczerwonym.

Możesz to sprawdzić, zbliżając z boku rękę na kilka centymetrów do gorącego przedmiotu (np. kubka z herbatą, kaloryfera itp.). Odczujesz ciepło spowodowane działaniem promieniowania podczerwonego na skórę.

Z drugiej strony widma światła widzialnego występuje promieniowanie nadfioletowe o długościach fal zbyt małych, aby nasze oczy mogły je odbierać.

Pryzmat rozszczepia światło, tworząc widmo
 Ilustracja 2.2. Pryzmat rozszczepia światło, tworząc widmo

Na rysunku (il. 2.2) pokazano przykładowy sposób otrzymania widma promieniowania termicznego. Wystarczy ustawić pryzmat na drodze wiązki światła. Pryzmat rozszczepi światło białe na składowe barwne o określonych długościach fali. Po zrzutowaniu ich na kartkę papieru, uwidaczniamy je w postaci widma.

Światło żarówki wolframowej ma widmo ciągłe składające się z fal o wszystkich         długościach
 Ilustracja 2.3. Światło żarówki wolframowej ma widmo ciągłe składające się z fal o wszystkich długościach

Więcej o promieniowaniu termicznym, czyli jak za pomocą badania promieniowania można zajrzeć do początków Wszechświata

Różne ciała podgrzane do tej samej temperatury świecą niejednakowo. Jednakże okazuje się, że jeżeli wykona się wnękę w dowolnym materiale, pokryje się ją sadzą, to promieniowanie wychodzące z takiej wnęki praktycznie nie zależy od rodzaju materiału, w którym wnęka się znajduje, lecz od temperatury ciała. Takie promieniowanie nazywamy promieniowaniem ciała doskonale czarnego, a powierzchnię otworu, z którego ono wychodzi traktujemy jako model ciała doskonale czarnego.

W przypadku gdy do wnęki wpada światło, to wnęka całkowicie je pochłania (il. 2.4). Dlatego jest ona czarna, czarniejsza niż czarny aksamit. Mówimy, że stanowi ona model ciała doskonale czarnego. Ciałem doskonale czarnym nazywamy ciało, które pochłania w stu procentach padające nań światło o każdej długości fali (wiadomo, że w rzeczywistości ciało nigdy nie pochłania padającego nań promieniowania w stu procentach).

Promień światła wpadający przez otworek do wnęki mógłby wyjść z niej dopiero po wielokrotnym odbiciu, ale przy każdym odbiciu traci stały procent swojej energii i dlatego, jeżeli otwór jest mały, promień zostaje całkowicie pochłonięty. Przykłady tego typu „ciał doskonale czarnych” są nam dobrze znane z życia codziennego. Sprawdźcie sami – oglądane z zewnątrz okna budynków, wejście do jaskini, źrenica oka – są czarne, czyli pochłaniają światło!

Model ciała doskonale czarnego
 Ilustracja 2.4. Model ciała doskonale czarnego – wnęka z niewielkim otworkiem
Promień wpadający do wnęki przy każdym odbiciu od jej wewnętrznej ścianki traci coraz to więcej energii i w końcu zostaje całkowicie pochłonięty (zobacz też animację)

W celu badania i opisu zjawiska promieniowania rozżarzonych ciał stosuje się model ciała doskonale czarnego. Przede wszystkim bada się widma promieniowania ciała doskonale czarnego.

Na rysunku powyżej (il. 2.2) pokazano przykładowy sposób otrzymania widma promieniowania wychodzącego z wnęki. Wystarczy ustawić pryzmat na drodze tego promieniowania. Pryzmat rozszczepi je na składowe o określonych długościach fali. Gdy wnęka emituje promieniowanie widzialne, to możemy je uwidocznić, np. na kartce papieru, w postaci tzw. widma.

Jednakże samo uwidocznienie widma jest dopiero wstępnym etapem jego badania. W kolejnym etapie przemieszczamy wzdłuż widma czujnik (np. fotokomórkę). Dzięki temu możemy zmierzyć energię w poszczególnych miejscach widma, czyli dla poszczególnych długości fali.

Zmierzona ilość energii promienistej w określonych zakresach długości fali światła λ pozwala wykreślić krzywą rozkładu widmowegoil. 2.5 i il. 2.6 (mówiąc ściślej, jest to krzywa zależności natężenia promieniowania, czyli ilości energii promieniowania o danej długości fali λ wysyłanej w ciągu jednej sekundy przez jednostkę powierzchni ciała: I ( λ ) ). Te krzywe nie będą zależały ani od rodzaju materiału, ani od kształtu wnęki, lecz od temperatury ciała.

Jeżeli wykreślimy krzywe rozkładu widmowego dla ciała w różnych temperaturach, to otrzymamy rodzinę krzywych, takich jak na il. 2.7.

Fluktuacje temperatury promieniowania reliktowego dochodzącego z różnych           miejsc na niebie
 Ilustracja 2.9. Fluktuacje temperatury promieniowania reliktowego dochodzącego z różnych miejsc na niebie
Różne kolory oznaczają różną temperaturę (dane z satelity WMAP z 2001 r.)

Teoria Plancka

Własności promieniowania termicznego znane były z eksperymentów już w końcu XIX wieku. Fizycy nie potrafili jednak ich wytłumaczyć przy zastosowaniu falowego opisu promieniowania.

Właściwe wyjaśnienie dał w roku 1900 Max Planck. Teoria Plancka zawierała rewolucyjne założenie. Własności promieniowania termicznego staną się zrozumiałe, jeśli przyjmiemy, że promieniowanie wysyłane jest przez ciała nie w sposób ciągły, ale porcjami. Taką porcję energii promieniowania nazywamy kwantem. Energia kwantu promieniowania zależna jest od częstotliwości fali ν :

E = h ν
( 2.3 )

gdzie h jest uniwersalną stałą, którą nazwano stałą Plancka.

Częstotliwość promieniowania ν jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali λ : ν = c λ , gdzie c jest prędkością światła.

Stała Plancka odgrywa wyjątkowo ważną rolę w dzisiejszej fizyce. Ma ona bardzo małą wartość (wyrażoną w jednostkach układu SI właściwych dla świata makroskopowego):

h = 6,625 10 - 34 J s

Właśnie jej bardzo mała wartość sprawia, że wspomniana przez nas nieciągłość występująca wyraźnie w świecie atomowym nie ujawnia się przy badaniach zjawisk makroskopowych.

Stała Plancka jest wyrazem nieciągłego (skokowego) charakteru procesów w świecie atomowym.

Barwa płomienia ogniska zmienia się w różnych miejscach od czerwonej do           białej (fot. WZ)
 Ilustracja 2.10. Barwa płomienia ogniska zmienia się w różnych miejscach od czerwonej do białej (fot. WZ)
EXE Ciało doskonale czarne

Pytania i problemy

 1. Wyjaśnij, od czego zależy barwa światła wysyłanego przez rozgrzane ciało.
 2. Na pewno zauważyliście, przyglądając się rozżarzonym kawałkom drewna w ognisku, że światło wysyłane z nich nie jest jednolite – zagłębienia wydają się jaśniejsze niż samo drewno i barwa płomienia zmienia się od czerwonej do żółtej i białej (il. 2.10). Zastanów się i wyjaśnij to. Rozstrzygnij przy tym, czy temperatura w zagłębieniach jest wyższa czy niższa niż temperatura powierzchni żarzącego się drewna.
 3. Wytłumacz, na czym polega rewolucyjny charakter założenia uczynionego przez Maxa Plancka.