Tom II

Rozdział 5. Ciążenie powszechne (grawitacja)

Kopernik w swoim dziele pt. O obrotach ciał niebieskich pisał: „Najwłaściwiej jest postępować za przezorną przyrodą, która najmocniej się strzegła tworzyć coś zbytecznego lub nieużytecznego, a często jedną rzecz obdarzyła wielorakimi skutkami”. Ta „jedna rzecz” to – jak się okazało – siła powszechnego ciążenia; jedyna przyczyna ruchu wszystkich ciał kosmicznych, siła naprawdę obdarzona „wielorakimi skutkami”.