Tom II

Rozdział 8. Stany skupienia materii

W poprzednich rozdziałach podręcznika zajmowaliśmy się własnościami ciał, nie uwzględniając w zasadzie oddziaływań między cząsteczkami. Takie podejście pozwoliło nam zrozumieć zachowanie się ciał makroskopowych oraz pojąć bardzo dużo zjawisk, które nie zależą od wewnętrznej struktury uporządkowania atomów i cząsteczek. Obecnie zajrzymy głębiej w materię i zajmiemy się własnościami zależnymi od rozmieszczenia atomów w gazach, cieczach i ciałach stałych. Przyjrzymy się bliżej, co się dzieje z cząsteczkami substancji, gdy zmienia się stan skupienia materii – gdy ciecz paruje lub gdy para się skrapla. Odpowiemy na pytanie, co jest przyczyną powstawania mgły, dlaczego ciecz zaczyna gwałtownie parować w temperaturze wrzenia.