Tom III

Rozdział 2. Prąd stały

Dotychczas omawialiśmy zjawiska elektryczne występujące wtedy, gdy ładunki elektryczne pozostawały w spoczynku. Teraz zajmiemy się zagadnieniami związanymi z uporządkowanym ruchem ładunków elektrycznych, czyli z prądem elektrycznym. Dowiemy się, dlaczego przepływem prądu elektrycznego rządzą takie podstawowe prawa, jak prawo Ohma czy prawa Kirchhoffa. Przyjrzymy się również bliżej zastosowaniom praktycznym prądu elektrycznego.

Zagadnieniom tym poświęcono w gimnazjum niemało miejsca. Dlatego przypomnimy pokrótce podstawowe terminy i wielkości fizyczne związane z przepływem prądu elektrycznego: napięcie elektryczne, opór elektryczny, natężenie prądu oraz praca i moc prądu. Jednocześnie poszerzymy ich interpretację i przedstawimy bardziej zaawansowany ich opis matematyczny oraz wybrane modele mikroskopowe przepływu prądu i przemian energetycznych z tym związanych.