Tom II

Rozdział 1. Kinematyka punktu materialnego

Kinematyka jest to nauka o ruchu ciała (lub ciał). Z ruchem mamy do czynienia na co dzień. Można powiedzieć, że porusza się wszystko, co żyje. Człowiek stworzył specjalne urządzenia do poruszania się – samochody, samoloty, rakiety i wiele innych pojazdów. W opisie ruchu ciał trzeba się posłużyć pojęciami położenia, czasu, drogi, prędkości i przyspieszenia. W tym rozdziale poznasz i nauczysz się obliczać wspomniane powyżej wielkości opisujące ruch. Nauczysz się też ściśle przewidywać, w jakim miejscu w danej chwili znajdzie się pojazd, gdzie i kiedy pojazdy się spotkają. Poznasz nie tylko opis ruchu po linii prostej, ale także opisy ruchów krzywoliniowych, które wykonuje np. piłka w locie, samochód na łuku autostrady czy satelita na orbicie.

Nauka o ruchu – kinematyka – bada związki między położeniem, prędkością i przyspieszeniem, nie wnikając, skąd się biorą przyspieszenia czy siły. Badaniem sił zajmuje się dynamika, która zostanie omówiona w następnym rozdziale.

Z ruchem mamy do czynienia codziennie
 Ilustracja 1.2. Z ruchem mamy do czynienia codziennie (fot. WZ)