Tom II

Rozdział 2. Dynamika

Ucząc się dynamiki, uświadomisz sobie coś zdumiewającego: że wiele zjawisk w otaczającym nas świecie można przewidzieć z bardzo dużą dokładnością.

Rozpatrując zagadnienie ruchu w kinematyce, zapewne zauważyłeś, że znając aktualne położenie, prędkość i przyspieszenie ciała, można wyznaczyć jego współrzędne w dowolnej chwili w przyszłości i w przeszłości. Z kolei, by znać przyspieszenie, trzeba znać siły działające na ciało. Zatem, jak widzisz, niezbędna jest znajomość sił, które są przyczyną przyspieszenia ciał.

Zagadnienia omawiane w tym rozdziale wzbogacą twoją wiedzę o ruchu, ponieważ poznasz jego przyczyny, czyli siły wywołujące przyspieszenie ciał. Rozdziałowi temu nadaliśmy tytuł Dynamika, ponieważ tak nazywa się nauka o siłach.

sił wywołujących przyspieszenie ciał
 Ilustracja 2.2. Zagadnienia omawiane w tym rozdziale wzbogacą twoją wiedzę o ruchu, ponieważ poznasz jego przyczyny, czyli siły wywołujące przyspieszenie ciał (fot. WZ)