Tom III

Rozdział 8. Optyka

Mimo cech wspólnych, charakteryzujących wszystkie fale, każdy rodzaj fal ma swoją specyfikę. Cechą wyróżniającą fale świetlne jest to, że działają na nasze oczy. To dzięki tym falom możemy oglądać świat. Najwięcej informacji docierających do naszej świadomości uzyskujemy właśnie za pośrednictwem światła. Fale świetlne zajmują stosunkowo wąski przedział częstotliwości i długości fal elektromagnetycznych. Dział fizyki zajmujący się światłem nazywamy optyką.

Zagadnienia optyczne omówimy w dwóch częściach dotyczących optyki falowej i optyki geometrycznej. Rozpoczniemy od optyki falowej, w ramach której przedstawimy falowe właściwości światła. Omówimy zagadnienia dyfrakcji, interferencji oraz dyspersji światła, które pozwolą na zrozumienie, czym są barwy światła, ukażą nam, na czym polega wysoka precyzja pomiarów optycznych oraz w jaki sposób można dzięki widmom dalekich gwiazd uzyskiwać informacje o ich składzie chemicznym i prędkości.

Drugą część tego rozdziału poświęcimy optyce geometrycznej (począwszy od paragrafu 8.10), której głównym przedmiotem jest badanie powstawania obrazów w różnych instrumentach optycznych.