Tom III

Rozdział 6. Drgania elektromagnetyczne. Prąd zmienny

Zagadnienia opisane w tym rozdziale obejmują ważną klasę zjawisk związanych z okresową powtarzalnością elektrycznych procesów fizycznych, z którymi często mamy do czynienia na co dzień. Przykładem tego typu procesu jest prąd przemienny – w sieci domowej. Zapoznanie się z tymi zagadnieniami pozwoli ci zrozumieć wiele zjawisk związanych z działaniem różnych urządzeń elektrycznych.