Tom II

5.D1. Dodatek: Wyprowadzenie wzoru na pracę w polu grawitacyjnym - temat nadobowiązkowy

Przedstawimy tutaj dowód na prawdziwość wzoru (5.35). W celu obliczenia pola powierzchni A C D E (il. 5.23b), będącego miarą pracy W 12 , pokryjemy całą powierzchnię wąskimi paskami, jak na il. 5.30. Suma pól powierzchni tych pasków jest równa polu pod krzywą z tym większą dokładnością, im węższe paski weźmiemy pod uwagę. Ponieważ paski mogą być dowolnie małej szerokości Δ r , sumowanie ich daje możliwość obliczenia pola całej powierzchni z dowolnie dużą dokładnością.

Suma pól powierzchni wąskich pasków jest równa polu całej powierzchni pod krzywą; sama krzywa jest przedstawiona schematycznie, dla zwiększenia czytelności wywod
 Ilustracja 5.30. Suma pól powierzchni wąskich pasków jest równa polu całej powierzchni pod krzywą; sama krzywa jest przedstawiona schematycznie, dla zwiększenia czytelności wywodu
Cała praca siły F na drodze od r 1 do r 2 jest równa sumie prac na odcinkach drogi Δ r

Praca Δ W i siły F i 1 na drodze Δ r , na wykresie jest przedstawiona jako pole powierzchni pojedynczego prostokątnego paska (o kolejnym numerze i ). Zatem:

Δ W i = F i 1 Δ r
( 5.57 )

Po podstawieniu wyrażenia na siłę grawitacji F i 1 = G M m r i 1 2 otrzymamy:

Δ W i = G M m Δ r r i 1 2
( 5.58 )

Wykażemy teraz, że dla małych wartości Δ r słuszny jest wzór:

Δ r r i 1 2 1 r i 1 - 1 r i 2
( 5.59 )

Na il. 5.30 widzimy, że r i 2 = r i 1 + Δ r , zatem:

1 r i 1 - 1 r i 2 = 1 r i 1 - 1 r i 1 + Δ r = r i 1 + Δ r - r i 1 r i 1 ( r i 1 + Δ r ) = Δ r r i 1 ( r i 1 + Δ r ) = Δ r r i 1 2 ( 1 + Δ r r i 1 )

Ponieważ Δ r jest małe (czyli Δ r r i 1 0 ), mianownik tego wzoru jest w przybliżeniu równy r i 1 2 , zatem jest słuszny wzór (5.59).

Pracę Δ W i wyrażoną za pomocą wzoru (5.58) możemy, korzystając ze wzoru (5.59), przedstawić następująco:

Δ W i G M m ( 1 r i 1 - 1 r i 2 )
( 5.60 )

Obecnie sumowanie wszystkich małych prac Δ W i nie sprawi nam żadnych trudności. Cała praca siły grawitacji na drodze od r 1 do r 2 jest równa:

W 12 Δ W 1 + Δ W 2 + Δ W 3 + ... + Δ W i + ... + Δ W n = = G M m ( 1 r 1 - 1 r 1 2 ) + G M m ( 1 r 2 1 - 1 r 2 2 ) + G M m ( 1 r 3 1 - 1 r 3 2 ) + ... + + G M m ( 1 r i 1 - 1 r i 2 ) + ... + G M m ( 1 r n 1 - 1 r 2 )

Wyciągając wspólny czynnik G M m przed nawias, zauważymy, że wszystkie pośrednie wartości postaci 1 r i 1 i 1 r i 2 zredukują się (ponieważ r ( i - 1 ) 2 = r i 1 ) i pozostaną tylko skrajne 1 r 1 i 1 r 2 :

W 12 G M m [ ( 1 r 1 - 1 r 1 2 ) + ( 1 r 2 1 - 1 r 2 2 ) + ( 1 r 3 1 - 1 r 3 2 ) + ... + ( 1 r n 1 - 1 r 2 ) ] = G M m ( 1 r 1 - 1 r 2 )

Ponieważ liczba pasków n może być dowolnie duża, więc suma ta przybliża nam pracę W 12 z dowolnie dużą dokładnością. W ten sposób udowodniliśmy słuszność wzoru (5.35).